Service på Elementkjele

Kontakt oss

Hva utføres ved en service og hvor ofte bør den gjøres.

Vi anbefaler en kontroll, minst en gang per år, se også den enkelte produsents anbefalinger.

Ettersyn av kontaktorer

Rengjøring av gnistkammer, kontroll av kontakter for slitasje ettertrekking av tilkoblinger. Eventuelt reparasjon, utskifting av komponenter.

Kontroll av termostater

Rett funksjon, Kobler ut effekten innenfor lovlige marginer. varmt vann maks 110oC. Prøving utføres med medbrakt tørrblokkkalibrator.

Kontroll av elementer

Måling av motstand / alternativ strømmåling i hver fase. Måling av isolasjonsmotstand til Jord. Ettertrekking av tilkoblinger og ettersyn ledninger.

Kontroll av regulering

kontroll av stabilitet, temperatur /vannsirkulasjon over kjelen. Funksjonsprøving av effektregulering. Rett trinnfunkson. effektfordeling av effektgrupper.

Kontroll av rørtilkoblinger, lufting. etc

At kjelen er lovlig montert ifølge kjeleforskriftene, med sikkerhetsventiler på rett plass og rett åpningstrykk.

Serviceprotokoll fylles ut på anlegg.

Der føres logg av temperatur, trykk, effekter, innstilte verdier for regulering etc. resultat for  testing av sikkerhetsutstyr.