Utfører Service på Elektrokjeler

Varmt vann, hettvann, damp. Høyspent og lavspent.

  • Motorstyrte ventiler

  • Ekspansjonskar

  • Reguleringsutstyr

  • Kalibrering av trykk og temperatur

  • Termografering

Opplæring av vaktmestere

Vi ser en økende utskifting av personell hos våre kunder. En viktig del av vårt arbeid er derfor å gi opplæring av driftspersonell til å ivareta oppsynet av varmeanlegget. Som en del av HMS arbeidet kan vi også lage rutiner for daglig ettersyn og vedlikehold.

Kjelevannsbehandling

Rent vann er også viktig i et lukket varmeanlegg. Vi kan ta vannprøver for måling av ledeevne / PH, å leverer Kjemikalier og utstyr for dette.

Serviceavtale

Vi kan tilby årlig kontroll av elektrokjelen m tilhørende utstyr.