Service på Elementkjele

Hva utføres ved en årlig service
Ettersyn av kontaktorer.
Rengjøring av gnistkammer,kontroll av kontakter for slitasje ettertrekking av tilkoblinger. Eventuelt reparasjon, utskifting av komponenter.

Kontroll av termostater
Rett funksjon, Kobler ut effekten innenfor lovlige marginer. varmt vann maks 110oC
Prøving utføres med medbrakt tørrblokkkalibrator.

Kontroll av elementer
Måling av motstand / alternativ strømmåling i hver fase
Måling av isolasjonsmotstand til Jord.
Ettertrekking av tilkoblinger og ettersyn ledninger.

Kontroll av regulering
kontroll av stabilitet, temperatur /vannsirkulasjon over kjelen. Funksjonsprøving av effektregulering. Rett trinnfunkson. effektfordeling av effektgrupper.

Kontroll av rørtilkoblinger, lufting. etc
kjelen er lovlig montert med sikkerhetsventiler og rett åpningstrykk

Serviceprotokoll fylles ut på anlegg. der føres innstillinger av temperatur trykk, prøveresultater.
Øverst Kjele type SB 300
Øverst Kjele type SB 300
Nederste bilde viser varngang i sikringsholdere på en Boiler
Nederste bilde viser varngang i sikringsholdere på en Boiler